Tuntikirjaus

Tuntikirjaus sähköisesti mobiilisovelluksella

tuntikirjausSähköinen tuntikirjaus on erinomainen työkalu liikkuvalle henkilöstölle. Kun työajat kirjataan mobiililaitteella silloin kun työ aloitetaan/lopetetaan saadaan monia tärkeitä hyötyjä.

Sähköisellä tuntikirjauksella voidaan vähentää virhekirjausten määrää, kun kerran tehdyt kirjaukset saadaan vietyä suoraan niin laskutukseen kuin palkanmaksuunkin. Työnjohto voi tarkistaa kirjaukset ja tekee mahdollisesti tarvittavat muutokset. Kun kirjaukset tehdään suoraan kentällä, vältetään ylimääräistä ajoa toimiston ja työmaan välillä.

Työajan seuranta

Työtunnit kohdistetaan suoraan projektille, työtehtävälle tai välilliselle työlle. Laskutus ja tuntikirjanpito yksinkertaistuvat ja nopeutuvat.

Web-sovellus

Web-sovelluksen avulla työnjohto näkee tehdyt tuntikirjaukset, tulostaa tarvittavat raportit ja vie tuntitiedot laskutusjärjestelmään tai palkkakirjanpitoon. Paikkatiedon avulla saadaan tiedot työmaista ja paikoista, joilla on käyty tekemässä töitä.


Viesti

Nimi

Sähköposti

Puhelinnumero *