Kentällä tehdyn työn raportointi

Työmaan tapahtumat raportoidaan omaan käyttöön tai tilaajalle karttapohjaisen työmaapäiväkirjan avulla hyödyntäen työmaalla tehtyjä työkirjauksia sekä työsuorituksista kertovia valokuvia.

 

tiedonkeruu_vektori vektori_tpk